Dementie Steenwijkerland

Informatie over de casemanager

Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat rondom de diagnose tot aan opname of overlijden.

* Herkenbaar aanspreekpunt
* Anamnese, intake en indicatie
* Zorgdiagnostiek , opstellen en monitoren zorgleefplan
* Bieden van steun en begeleiding aan cliënt en mantelzorger
* Effectieve zorgcoördinatie
* Consultatie
* Verwijzing, samenwerking en toeleiding gespecialiseerde hulpverlening

Uw casemanager werkt samen met allerlei instanties die kennis hebben van dementie om te helpen die zorg en ondersteuning te geven die het beste past bij de persoonlijke situatie van de betrokkenen.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan samenwerking met:
* Huisarts
* Advies en Behandelcentra
* Ouderenpoli
* Geheugenpoli
* Expertisecentra
* Thuiszorgorganisaties
* Ziekenhuizen
* Verzorgings- en verpleeghuizen
* Dagbesteding
* Welzijnsinstellingen
* De gemeente (WMO)
* Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
* GGZ

Casemanagers:

Van links naar rechts: Ester Schwering, Grietje Mol, Marieke Koopman en Patty Jordens

Wilt u meer informatie of een afspraak met een Casemanager Dementie?

U kunt met een Casemanager Dementie in contact komen via uw huisarts of andere zorgverleners.
Ook kunt u zelf contact opnemen. Soms is een telefoongesprek al voldoende.
Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig.
Aan Casemanagement Dementie zijn geen kosten verbonden.
Dementie Steenwijkerland is een samenwerkingsverband tussen:
• Zorggroep Oude en Nieuwe Land
• Zorgcombinatie Noorderboog
• Dimence
• Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht

Aanvraag
zorgbegeleider:

Stuur een mail met uw gegevens naar info@dementie-steenwijkerland.nl en de casemanager neemt contact met u op

Telefoon

Casemanager Dementie:
0522 23 41 11
Mail