Dementie Steenwijkerland

Mantelzorg

Het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland is er voor alle mantelzorgers in Steenwijkerland.
Het is eind 2012 ontstaan vanuit het Steunpunt Mantelzorg en is een informeel samenwerkingsverband van diverse zorg- en welzijnsorganisaties.
Bent u naast van iemand met dementie? Ook dan bent u mantelzorger, ook als uw partner misschien niet meer thuis kan wonen.
Mantelzorgers kunnen bij ons terecht voor informatie, praktische tips en een luisterend oor.
Dit kan telefonisch, maar eventueel ook bij u thuis.

Het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland organiseert diverse activiteiten, waaronder de alzheimercafé’s.
Soms om informatie te delen, maar ook bijeenkomsten met een meer ontspannen karakter. Oplaadmomentjes!
Zo proberen we u te helpen de zorg voor elkaar zo lang mogelijk vol te kunnen houden.

U kunt zich via de contactpagina vrijblijvend aanmelden bij het Mantelzorgnetwerk, dan ontvangt u onze nieuwsbrief en schrijven we u in als mantelzorger, vrijwilliger/zorgmaatje of hulpvrager.
Bellen of mailen mag natuurlijk ook, via 0521-539888 of info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl

Thuiszorgorganisaties

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
T (0521) 53 99 99
I www.zorggroep-onl.nl

Zorgcombinatie Noorderboog
Postbus 503
7943 AM Meppel
T (0522) 23 40 30
I www.noorderboog.nl

Buurtzorg Steenwijk e.o.
Nieuwe Onnastraat 16,
8331 MB Steenwijk
T (06) 51 36 87 56

Buurtzorg Vollenhove
T (06) 57 56 72 56

Geestelijke gezondheidszorg

Als er meer begeleiding thuis nodig is en de gewone hulpverlening is ontoereikend, kan extra zorg van een sociaal psychiatrisch verpleegkundige ingezet worden.
Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig. Voor deze zorg kunt u terecht bij:

Dimence, locatie Steenwijk
De Vesting 12
8332 GL Steenwijk
T (038) 469 10 80
I www.dimence.nl

Maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk biedt ondersteuning bij het omgaan met ziekte, geheugenproblemen, eenzaamheid en hulp bij financiële problemen.
De hulp bestaat voornamelijk uit het geven van adviezen en het zoeken naar oplossingen voor de problemen waar u en uw naaste voor staan.
U kunt voor maatschappelijk werk terecht bij:

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
T (0521) 53 99 99
I www.zorggroep-onl.nl

Welzijnsorganisatie ouderen

In de regio Steenwijkerland biedt de stichting Timpaan ondersteuning bij welzijnsactiviteiten voor ouderen.
Timpaan Groep / Welzijn
Stationsplein 1
8331 GM Steenwijk T (0521) 51 35 20
I www.timpaanwelzijn.nl

Telefoon

Casemanager Dementie:
0522 23 41 11