Shape logo

Alzheimer café

De zorg voor een familielid met dementie is zwaar en heeft vaak een langdurig karakter. De beslissing om voor een familielid met dementie te gaan zorgen, heeft u waarschijnlijk ongemerkt genomen. Het omgaan met iemand die dementeert roept vaak veel vragen en emoties op.

Het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland organisiseert bijeenkomsten, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en informatie uit kunnen wisselen.

Alzheimer Café Steenwijkerland

Het Alzheimer Café in Steenwijkerland is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, wisselen informatie uit over dementie en mogelijkheden voor hulp, in een gemoedelijke sfeer. Er zijn professionals aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en informatie kunnen geven. De koffie staat altijd klaar om 19:00 uur! U vindt ons iedere tweede dinsdag van de maand in Woonzorgcentrum Nijenstede.

T (0521) 53 98 88

[email protected]


Nieuws & Nieuwtjes