Terug naar nieuws ‘Ik heb geen klagen. Het is goed leven zo’
19 juli 2019

‘Ik heb geen klagen. Het is goed leven zo’

De 83-jarige Diny is één van de 270.000 Nederlanders met dementie. Dankzij de deskundige en persoonlijke hulp van Zorggroep Oude en Nieuwe Land redt ze het nog prima in haar appartementje aan de rand van het centrum van Steenwijk. Casemanager Rika Roffelsen van de zorggroep: Iedereen kan thuis blijven wonen zolang het veilig is voor cliënt en het voor de mantelzorger ook goed te doen is.

Diny kwam via de huisarts bij het Netwerk Dementie Steenwijkerland in beeld. Hierin werken de organisaties Dimence, de gemeente, zorggroep Noorderboog en Zorggroep Oude en Nieuwe Land samen om mensen met dementie en hun naaste omgeving te ondersteunen. Rika is als casemanager vast aan Diny gekoppeld. ‘Ik kom in actie vanaf het ‘niet pluis-gevoel’ tot de opname in een verpleeghuis of het overlijden. Zo begeleid ik de cliënt naar de diagnostiekroute maar breng ook het netwerk in kaart. Is er familie? Zijn er veel sociale contacten? En wat kunnen deze mensen doen? Ik maak het verschil door het goed te organiseren bij deze mensen. Want met de huidige wet- en regelgeving is het voor families bijna niet meer te doen. Hoe gaan we het betalen? Hoe krijg ik de juiste zorg geregeld?’ ‘Wat krijg ik vergoed en hoe?’

Vertrouwen

‘Als casemanager moet je er altijd voor de cliënt zijn. Een relatie opbouwen met de cliënt zodat ze je vertrouwen.’ En dat zit tussen Rika en Diny wel goed. ‘Ik heb niet iets wat me dwars zit maar als ik wat had dan zou ik het Rika zeggen. Jij bent makkelijk te benaderen,’ zegt Diny met een knipoog. Haar casemanager heeft 55 cliënten onder haar vleugels. In totaal zien de vijf casemanagers van het netwerk naar 200 cliënten om. ‘Maar er zijn natuurlijk veel meer mensen met geheugenproblemen en die helpen we graag.’                                                                        Na de diagnose bij Diny die een beginnende vorm van Alzheimer aan het licht brengt, komt het zorgteam in actie: de verzorgende, verzorgende IG en wijkverpleegkundige. Rika: ‘Ik bewaak de processen en kijk wat nodig is en het team verleent de zorg.’ Diny krijgt nu vier maal per dag ondersteuning aan huis. In de ochtend ziet die toe op de inname van de  medicatie, helpt bij wassen of douchen, schone kleren en zalft de huid vanwege huidproblemen. Ook vult ze het whiteboard op tafel met de activiteiten van de dag. In de middag volgt wederom een medicatiecheck net als ’s avonds waar dan ook nog voorbereidingen voor de nacht worden getroffen. Rika: ‘Onze thuiszorgteams informeren we uitgebreid over dementie en wat dit met de mensen doet. Zo krijgen ze handvatten om mensen met geheugenproblemen te doorgronden. Hoe werkt het in de hersenen en hoe ga je hiermee om?

Kosteloos

Maar niet alleen voor de cliënten zelf staat het Netwerk Dementie Steenwijkerland paraat. ‘Ook voor mantelzorgers en naaste familie ben ik als casemanager altijd bereikbaar,’ begint Rika. ‘De helft van de mantelzorgers is overbelast. Ik kan dagbesteding organiseren of respijtzorg  om zo deze mensen meer te ontlasten. Soms gaat een cliënt een weekend weg naar een logeeropvang zodat de partner op adem kan komen.’ Door de sterk toenemende vergrijzing zal het aantal mensen met dementie de komende jaren snel groeien. Opvallend is dat het aantal gevallen van dementie onder allochtonen dubbel zo snel toeneemt. ‘Vaak zijn deze mensen niet bekend met het ziektebeeld, zorgen ze voor elkaar of aanvaarden hulp minder snel,’ analyseert Rika. Die krijgt voldoening als alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. ‘Laatst ondersteunde ik een ouder echtpaar. De man had ernstige geheugenproblemen maar de vrouw was nog heel vitaal. Ik help dan waar ik kan, ondanks dat de gelijkwaardigheid in de relatie langzaam verdwijnt. Als de vrouw dan aan het eind tegen me zegt: ‘Je was me steeds een stap vooruit,’ dan maakt dát het me de moeite waard.’ Tenslotte heeft ook de groep jonge mensen met dementie de onverdeelde aandacht van het netwerk. Het netwerk is flexibel bereikbaar en haar hulp wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Bovendien is er geen wachtlijst in Steenwijkerland.

Vrijwilliger

Terug naar Diny. Jarenlang deed ze iedere dag vrijwilligerswerk in Villa Parkzicht. Thee en koffie schenken, een praatje maken of een spelletje doen met de cliënten met een verstandelijke beperking. En nu komt er voor het eerst een vrijwilliger bij háár. ‘Ik heb voor Diny een aanvraag gedaan bij Sociaal Werk De Kop,’ legt Rika uit. ‘Of er een vrijwilliger aan haar gekoppeld kon worden. Zo regel ik indien nodig ook huishoudelijke hulp, dagbesteding of thuisbegeleiding.’ Als het bij de kennismaking klikt kan Diny weer kleine uitstapjes maken of boodschappen doen. Ze lacht. ‘Maar als ze op een gegeven moment zeggen: “Diny het gaat niet meer,” dan doe ik ook niet moeilijk. Het lijkt me ook wel leuk om de boel op stelten te zetten in zo’n tehuis.’ Maar, alles wel in overleg met casemanager Rika, weet Diny. ‘Ik hoef alleen maar naar haar te kijken en dan weet je dat het goed zit. Ik heb geen klagen. Het is goed leven zo.’

Meer informatie over wat Zorggroep Oude en Nieuwe Land voor u kan betekenen? Kijk op www.dementie-steenwijkerland.nl of www.zorggroep-onl.nl óf bel de Casemanager Dementie op: 0522-23411


Nieuws & Nieuwtjes