Shape logo

Informatie over de casemanager

Wat is dementie? Dat weet uw casemanager uitstekend te vertellen. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat rondom de diagnose tot aan opname of overlijden.

Een casemanager helpt u bijvoorbeeld bij:

 • Anamnese, intake en indicatie
 • Zorgdiagnostiek, opstellen en monitoren zorgleefplan
 • Bieden van steun en begeleiding aan cliënt en mantelzorger
 • Effectieve zorgcoördinatie
 • Consultatie
 • Verwijzing, samenwerking en toeleiding gespecialiseerde hulpverlening

Uw vaste casemanager werkt samen met allerlei instanties die kennis hebben van dementie om te helpen die zorg en ondersteuning te geven die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Denk daarbij aan samenwerking met:

 • Huisarts
 • Advies en Behandelcentra
 • Ouderenpoli
 • Geheugenpoli
 • Expertisecentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgings- en verpleeghuizen
 • Dagbesteding
 • Welzijnsinstellingen
 • De gemeente (WMO)
 • Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
 • GGZ

Wilt u meer informatie of een afspraak met een Casemanager Dementie?

U kunt met een Casemanager Dementie in contact komen via uw huisarts of andere zorgverleners. Ook kunt u zelf contact opnemen. Soms is een telefoongesprek al voldoende. Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig. Aan Casemanagement Dementie zijn geen kosten verbonden. Dementie Steenwijkerland is een samenwerkingsverband tussen:

 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Zorgcombinatie Noorderboog
 • Dimence
 • Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Sociaal Werk De Kop

Janny Dijkhuizen
Janny Dijkhuizen

Het proces van mijn functie als casemanager dementie vind ik ontzettend boeiend en uitdagend. Vanaf het begin meegaan in het ondoorgrondelijke proces van dementie. Het zoeken naar de passende begeleiding, steun en adviezen te geven in iedere unieke situatie. Gewoon een geweldig beroep.

Alice Schuurmans
Alice Schuurmans

Mijn naam is Alice Schuurmans. 
Sinds 1 december ben ik in dienst als casemanager bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land maarik ben al sinds 1988 werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst als A- verpleegkundige in het ziekenhuis, diabetesverpleegkundige en de laatste jaren naar volle tevredenheid in de ouderenzorg.

Voor mij is het een uitdaging om mensen te begeleiden bij wat er op hun pad komt. Belangrijk vind ik het om de cliënt zolang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving te laten en daarbij zijn eigen regie te laten houden voor zover dit mogelijk is. Waarbij voor mij  de focus ligt op wat kunt u wel kunt en daaromheen zoeken naar creatieve passende oplossingen. Als casemanager ben ik er niet alleen voor de degene met dementie, maar ook voor zijn of haar naasten. In de praktijk werken we nauw samen met de huisarts, specialisten, wijkverpleegkundige of uw huishoudelijke hulp.

Wij nemen de regie over het leven niet over, maar we denken mee hoe het dagelijks leven iets aangenamer kan worden. We bieden wat nodig is. De uiteindelijke keuzes maken de mensen altijd zelf.

 

Marjolein Kloosterman – van Klaveren
Marjolein Kloosterman – van Klaveren

Mijn naam is Marjolein van Klaveren en ik werk sinds 1999 in de zorg, waarvan de laatste 13 jaar bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.) De afgelopen jaren heb ik meerdere opleidingen gevolgd. In 2021 mocht ik mijn hbo-verpleegkunde diploma in ontvangst nemen. Vanaf oktober 2021 werk ik als casemanager dementie bij Zorggroep Oude en Nieuwe land. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Als casemanager informeer, begeleid, denk je mee, adviseer en regel je zorg. Je helpt bij het omgaan met de ziekte en met de gevolgen daarvan in het dagelijks leven.

Wanneer iemand wordt geconfronteerd met dementie is dat erg ingrijpend voor de persoon zelf, maar bijvoorbeeld ook voor de familie en vrienden. Als zij bij ons aankloppen voor hulp is het belangrijk dat we een goede balans vinden in waar je helpt, wat iemand met de ziekte dementie zo lang mogelijk zelf kan blijven doen én dat naasten of familie het ook volhouden. Daarbij moet je je realiseren dat je niet alles in één keer kunt veranderen. Ik vind het daarom belangrijk om vanuit vertrouwen samen op te trekken. Dat we samen onderzoeken wat nodig is om het zo lang mogelijk vol te houden en thuis te blijven wonen. Ik houd van mijn werk als casemanager omdat elke situatie uniek is. Ik kijk vanuit een holistisch beeld naar de mensen. Dit betekent dat ik naast dementie, ook de persoonlijke wensen belangrijk vind. Hierdoor kan ik met creatieve oplossingen bijdragen aan ieder zijn behoefte.

Mirjam Kist de Ruijter
Mirjam Kist de Ruijter
Rika de Vries - Koning
Rika de Vries - Koning

Nieuws & Nieuwtjes