Shape logo

Informatie over de casemanager

Wat is dementie? Dat weet uw casemanager uitstekend te vertellen. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat rondom de diagnose tot aan opname of overlijden.

Een casemanager helpt u bijvoorbeeld bij:

 • Anamnese, intake en indicatie
 • Zorgdiagnostiek, opstellen en monitoren zorgleefplan
 • Bieden van steun en begeleiding aan cliënt en mantelzorger
 • Effectieve zorgcoördinatie
 • Consultatie
 • Verwijzing, samenwerking en toeleiding gespecialiseerde hulpverlening

Uw vaste casemanager werkt samen met allerlei instanties die kennis hebben van dementie om te helpen die zorg en ondersteuning te geven die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Denk daarbij aan samenwerking met:

 • Huisarts
 • Advies en Behandelcentra
 • Ouderenpoli
 • Geheugenpoli
 • Expertisecentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgings- en verpleeghuizen
 • Dagbesteding
 • Welzijnsinstellingen
 • De gemeente (WMO)
 • Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
 • GGZ

Wilt u meer informatie of een afspraak met een Casemanager Dementie?

U kunt met een Casemanager Dementie in contact komen via uw huisarts of andere zorgverleners. Ook kunt u zelf contact opnemen. Soms is een telefoongesprek al voldoende. Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig. Aan Casemanagement Dementie zijn geen kosten verbonden. Dementie Steenwijkerland is een samenwerkingsverband tussen:

 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Zorgcombinatie Noorderboog
 • Dimence
 • Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Sociaal Werk De Kop

Grietje Mol
Grietje Mol

Mijn naam is Grietje Mol. Ik ben sinds 1972 werkzaam in de gezondheidszorg.

Vanuit de in service opleiding tot verpleegkundige en daarna in verschillende functies en diverse aanvullende opleidingen heb ik 27 jaar in het ziekenhuis gewerkt. Toen werd het tijd voor verandering en heb ik 4 jaar als leidinggevende in een verpleeghuis gewerkt. Een mooie plek maar in de functie weinig contact met cliënten. Contact met cliënten, juist daar ligt mijn hart. Vervolgens 8 jaar als indicatiesteller bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) mogen werken. Samen met cliënt en familie zorg in kaart brengen. Kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is.

In de periode in het verpleeghuis en later bij de indicatiestelling kreeg ik steeds meer te maken met mensen met dementie en hun naasten. Een doelgroep die mijn hart raakt. Samen met cliënt, familie en andere mantelzorgers het ziekteproces begeleiden en zoveel mogelijk ondersteunen.

Augustus 2011 stond ik aan de wieg van dementiezorg in Steenwijkerland en mag ik sindsdien als casemanager dementie werkzaam zijn. Een prachtige intensieve baan!

Janny Dijkhuizen
Janny Dijkhuizen

Het proces van mijn functie als casemanager dementie vind ik ontzettend boeiend en uitdagend. Vanaf het begin meegaan in het ondoorgrondelijke proces van dementie. Het zoeken naar de passende begeleiding, steun en adviezen te geven in iedere unieke situatie. Gewoon een geweldig beroep.

Margreet van Dijk
Margreet van Dijk

Rika Roffelsen
Rika Roffelsen

Ik, Rika Roffelsen, werk sinds mijn 30e in de thuiszorg. Vrijwel alle gebieden binnen de zorg heb ik doorlopen. Steeds weer bleef mij de zorg voor mensen met geheugenproblemen intrigeren. Tijdens mijn werk in het psychogeriatrisch thuiszorgteam heb ik veel geleerd over het brein in de praktijk. Uiteindelijk heeft dat mij doen besluiten om naast mijn werk als wijkverpleegkundige de opleiding voor Casemanager Dementie te gaan volgen. Sinds 2017 werk ik in de functie van Casemanager Dementie. Het geeft mij veel voldoening om handen en voeten te kunnen geven aan dit proces waar iemand ongevraagd mee te maken krijgt en dat er voor zorgt dat de wereld en toekomst er heel anders uit kan gaan zien. Mooi om daar, hoe klein ook, een verschil in te mogen maken.  


Nieuws & Nieuwtjes