Shape logo

Informatie over de casemanager

Wat is dementie? Dat weet uw casemanager uitstekend te vertellen. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat rondom de diagnose tot aan opname of overlijden.

Een casemanager helpt u bijvoorbeeld bij:

 • Anamnese, intake en indicatie
 • Zorgdiagnostiek, opstellen en monitoren zorgleefplan
 • Bieden van steun en begeleiding aan cliënt en mantelzorger
 • Effectieve zorgcoördinatie
 • Consultatie
 • Verwijzing, samenwerking en toeleiding gespecialiseerde hulpverlening

Uw vaste casemanager werkt samen met allerlei instanties die kennis hebben van dementie om te helpen die zorg en ondersteuning te geven die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Denk daarbij aan samenwerking met:

 • Huisarts
 • Advies en Behandelcentra
 • Ouderenpoli
 • Geheugenpoli
 • Expertisecentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgings- en verpleeghuizen
 • Dagbesteding
 • Welzijnsinstellingen
 • De gemeente (WMO)
 • Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
 • GGZ

Wilt u meer informatie of een afspraak met een Casemanager Dementie?

U kunt met een Casemanager Dementie in contact komen via uw huisarts of andere zorgverleners. Ook kunt u zelf contact opnemen. Soms is een telefoongesprek al voldoende. Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig. Aan Casemanagement Dementie zijn geen kosten verbonden. Dementie Steenwijkerland is een samenwerkingsverband tussen:

 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Zorgcombinatie Noorderboog
 • Dimence
 • Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Sociaal Werk De Kop

Janny Dijkhuizen
Janny Dijkhuizen

Het proces van mijn functie als casemanager dementie vind ik ontzettend boeiend en uitdagend. Vanaf het begin meegaan in het ondoorgrondelijke proces van dementie. Het zoeken naar de passende begeleiding, steun en adviezen te geven in iedere unieke situatie. Gewoon een geweldig beroep.

Tiny Dragt
Tiny Dragt

Mijn naam is Tiny Dragt, sinds 1978 werkzaam in de gezondheidszorg. Ik ben werkzaam geweest in verpleeghuizen (psycho-geriatrisch en somatiek), in een ziekenhuis en vanaf 1992 in de thuiszorg. In de thuiszorg (ook wel wijkverpleging genoemd) heb ik verschillende functies gehad waarvan de laatste sinds 2016  casemanager dementie was. Dit is een functie die bij mij past. Ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met de diagnose dementie en hun mantelzorger(s) woonachtig in hun eigen woning geeft bij enorm veel energie.

Ik zie het als een uitdaging om er voor te zorgen dat iemand zolang mogelijk thuis kan blijven wonen met thuiszorg/dagbesteding en ondersteuning van de mantelzorger. En net zo belangrijk is het dat de cliënt en mantelzorger gezien en gehoord worden en dat we het samen doen.

 

Nanja van der Berg
Nanja van der Berg

Mijn naam is Nanja van den Berg en ik ben 35 jaar werkzaam in de psycho-geriatrie in verschillende functies. Afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam als casemanager dementie en als gespecialiseerd verpleegkundige op de geheugenpoli.

Het beroep casemanager dementie vind ik een leerzaam, boeiend, gevarieerd, en intensief beroep. Elk mens is uniek zo ook in zijn ziekte. Het is de uitdaging om elke keer mee te bewegen en je aan te passen aan de wensen van de cliënt maar ook aan het gehele systeem rondom de client.  Zij staan centraal en jij als casemanager begeleidt, ondersteunt, geeft psycho educatie en adviseert hun. Een collega verwoorde ons werk als casemanager ooit in een interview als volgt,

 ‘In een brandend huis gaan wij eerst rustig zitten. Want voor ons draait alles om prioriteiten stellen. Vaak is er wel van alles nodig maar wat is er nu allereerst nodig?’.

 Mijn aandachtsgebied is mensen op jong leeftijd met een dementie. Iemand onder de 65 jaar die de diagnose dementie of een niet pluis gevoel, heeft recht op specifieke begeleiding, ondersteuning en advisering.

Mijn doel is dat eenieder zich gehoord, gewaardeerd en begrepen voelen, waardoor kwaliteit van leven kan blijven bestaan of toeneemt. Dit geldt voor diegene met een dementie en diens naasten.

Mijn motto: zie de mens en niet alleen de dementie.

Alice Schuurmans
Alice Schuurmans

Mijn naam is Alice Schuurmans. 
Sinds 1 december ben ik in dienst als casemanager bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land maarik ben al sinds 1988 werkzaam in de gezondheidszorg. Eerst als A- verpleegkundige in het ziekenhuis, diabetesverpleegkundige en de laatste jaren naar volle tevredenheid in de ouderenzorg.

Voor mij is het een uitdaging om mensen te begeleiden bij wat er op hun pad komt. Belangrijk vind ik het om de cliënt zolang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving te laten en daarbij zijn eigen regie te laten houden voor zover dit mogelijk is. Waarbij voor mij  de focus ligt op wat kunt u wel kunt en daaromheen zoeken naar creatieve passende oplossingen. Als casemanager ben ik er niet alleen voor de degene met dementie, maar ook voor zijn of haar naasten. In de praktijk werken we nauw samen met de huisarts, specialisten, wijkverpleegkundige of uw huishoudelijke hulp.

Wij nemen de regie over het leven niet over, maar we denken mee hoe het dagelijks leven iets aangenamer kan worden. We bieden wat nodig is. De uiteindelijke keuzes maken de mensen altijd zelf.

 

Marjolein Kloosterman – van Klaveren
Marjolein Kloosterman – van Klaveren

Mijn naam is Marjolein van Klaveren en ik werk sinds 1999 in de zorg, waarvan de laatste 13 jaar bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.) De afgelopen jaren heb ik meerdere opleidingen gevolgd. In 2021 mocht ik mijn hbo-verpleegkunde diploma in ontvangst nemen. Vanaf oktober 2021 werk ik als casemanager dementie bij Zorggroep Oude en Nieuwe land. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider voor mensen met dementie én hun naasten. Als casemanager informeer, begeleid, denk je mee, adviseer en regel je zorg. Je helpt bij het omgaan met de ziekte en met de gevolgen daarvan in het dagelijks leven.

Wanneer iemand wordt geconfronteerd met dementie is dat erg ingrijpend voor de persoon zelf, maar bijvoorbeeld ook voor de familie en vrienden. Als zij bij ons aankloppen voor hulp is het belangrijk dat we een goede balans vinden in waar je helpt, wat iemand met de ziekte dementie zo lang mogelijk zelf kan blijven doen én dat naasten of familie het ook volhouden. Daarbij moet je je realiseren dat je niet alles in één keer kunt veranderen. Ik vind het daarom belangrijk om vanuit vertrouwen samen op te trekken. Dat we samen onderzoeken wat nodig is om het zo lang mogelijk vol te houden en thuis te blijven wonen. Ik houd van mijn werk als casemanager omdat elke situatie uniek is. Ik kijk vanuit een holistisch beeld naar de mensen. Dit betekent dat ik naast dementie, ook de persoonlijke wensen belangrijk vind. Hierdoor kan ik met creatieve oplossingen bijdragen aan ieder zijn behoefte.

Suzan Dorst
Suzan Dorst

Ik ben Suzan Dorst. Ik ben vanaf 1982 werkzaam in de zorg in diverse functies.

Werken in de ouderenzorg heeft mijn hart. Ouderen hebben al een heel leven achter zich met diverse mooie en minder mooie ervaringen. Dat maakt het vak van casemanager dementie zo boeiend. Elke keer mag ik deelgenoot zijn van het leven van iemand anders. Dat zorgt voor veel afwisseling, mooie maar soms ook moeilijke momenten.

Het is fijn dat je als casemanager het verschil kunt maken door rust te brengen in een situatie waar veel onrust, vragen en onzekerheden zijn. Dat je mee mag bouwen aan een relatie waarin je het steunpunt mag zijn voor de client en zijn omgeving.


Nieuws & Nieuwtjes