Shape logo

Informatie over de casemanager

Wat is dementie? Dat weet uw casemanager uitstekend te vertellen. Een casemanager is een onafhankelijke en vaste begeleider die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat rondom de diagnose tot aan opname of overlijden.

Een casemanager helpt u bijvoorbeeld bij:

 • Anamnese, intake en indicatie
 • Zorgdiagnostiek, opstellen en monitoren zorgleefplan
 • Bieden van steun en begeleiding aan cliënt en mantelzorger
 • Effectieve zorgcoördinatie
 • Consultatie
 • Verwijzing, samenwerking en toeleiding gespecialiseerde hulpverlening

Uw vaste casemanager werkt samen met allerlei instanties die kennis hebben van dementie om te helpen die zorg en ondersteuning te geven die het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Denk daarbij aan samenwerking met:

 • Huisarts
 • Advies en Behandelcentra
 • Ouderenpoli
 • Geheugenpoli
 • Expertisecentra
 • Thuiszorgorganisaties
 • Ziekenhuizen
 • Verzorgings- en verpleeghuizen
 • Dagbesteding
 • Welzijnsinstellingen
 • De gemeente (WMO)
 • Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland
 • GGZ

Wilt u meer informatie of een afspraak met een Casemanager Dementie?

U kunt met een Casemanager Dementie in contact komen via uw huisarts of andere zorgverleners. Ook kunt u zelf contact opnemen. Soms is een telefoongesprek al voldoende. Voor hulp en ondersteuning heeft u geen verwijzing nodig. Aan Casemanagement Dementie zijn geen kosten verbonden. Dementie Steenwijkerland is een samenwerkingsverband tussen:

 • Zorggroep Oude en Nieuwe Land
 • Zorgcombinatie Noorderboog
 • Dimence
 • Alzheimer Nederland, regio IJssel-Vecht
 • Gemeente Steenwijkerland
 • Sociaal Werk De Kop

Grietje Mol
Grietje Mol

Mijn naam is Grietje Mol. Ik ben sinds 1972 werkzaam in de gezondheidszorg.

Vanuit de in service opleiding tot verpleegkundige en daarna in verschillende functies en diverse aanvullende opleidingen heb ik 27 jaar in het ziekenhuis gewerkt. Toen werd het tijd voor verandering en heb ik 4 jaar als leidinggevende in een verpleeghuis gewerkt. Een mooie plek maar in de functie weinig contact met cliënten. Contact met cliënten, juist daar ligt mijn hart. Vervolgens 8 jaar als indicatiesteller bij het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) mogen werken. Samen met cliënt en familie zorg in kaart brengen. Kijken wat er nodig is en wat er mogelijk is.

In de periode in het verpleeghuis en later bij de indicatiestelling kreeg ik steeds meer te maken met mensen met dementie en hun naasten. Een doelgroep die mijn hart raakt. Samen met cliënt, familie en andere mantelzorgers het ziekteproces begeleiden en zoveel mogelijk ondersteunen.

Augustus 2011 stond ik aan de wieg van dementiezorg in Steenwijkerland en mag ik sindsdien als casemanager dementie werkzaam zijn. Een prachtige intensieve baan!

Janny Dijkhuizen
Janny Dijkhuizen

Het proces van mijn functie als casemanager dementie vind ik ontzettend boeiend en uitdagend. Vanaf het begin meegaan in het ondoorgrondelijke proces van dementie. Het zoeken naar de passende begeleiding, steun en adviezen te geven in iedere unieke situatie. Gewoon een geweldig beroep.

Tiny Dragt
Tiny Dragt

Mijn naam is Tiny Dragt, sinds 1978 werkzaam in de gezondheidszorg. Ik ben werkzaam geweest in verpleeghuizen (psycho-geriatrisch en somatiek), in een ziekenhuis en vanaf 1992 in de thuiszorg. In de thuiszorg (ook wel wijkverpleging genoemd) heb ik verschillende functies gehad waarvan de laatste sinds 2016  casemanager dementie was. Dit is een functie die bij mij past. Ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met de diagnose dementie en hun mantelzorger(s) woonachtig in hun eigen woning geeft bij enorm veel energie.

Ik zie het als een uitdaging om er voor te zorgen dat iemand zolang mogelijk thuis kan blijven wonen met thuiszorg/dagbesteding en ondersteuning van de mantelzorger. En net zo belangrijk is het dat de cliënt en mantelzorger gezien en gehoord worden en dat we het samen doen.

 

Nanja van der Berg
Nanja van der Berg

Mijn naam is Nanja van den Berg en ik ben 35 jaar werkzaam in de psycho-geriatrie in verschillende functies. Afgelopen 10 jaar ben ik werkzaam als casemanager dementie en als gespecialiseerd verpleegkundige op de geheugenpoli.

Het beroep casemanager dementie vind ik een leerzaam, boeiend, gevarieerd, en intensief beroep. Elk mens is uniek zo ook in zijn ziekte. Het is de uitdaging om elke keer mee te bewegen en je aan te passen aan de wensen van de cliënt maar ook aan het gehele systeem rondom de client.  Zij staan centraal en jij als casemanager begeleidt, ondersteunt, geeft psycho educatie en adviseert hun. Een collega verwoorde ons werk als casemanager ooit in een interview als volgt,

 ‘In een brandend huis gaan wij eerst rustig zitten. Want voor ons draait alles om prioriteiten stellen. Vaak is er wel van alles nodig maar wat is er nu allereerst nodig?’.

 Mijn aandachtsgebied is mensen op jong leeftijd met een dementie. Iemand onder de 65 jaar die de diagnose dementie of een niet pluis gevoel, heeft recht op specifieke begeleiding, ondersteuning en advisering.

Mijn doel is dat eenieder zich gehoord, gewaardeerd en begrepen voelen, waardoor kwaliteit van leven kan blijven bestaan of toeneemt. Dit geldt voor diegene met een dementie en diens naasten.

Mijn motto: zie de mens en niet alleen de dementie.

Thea Hak
Thea Hak

Mijn naam is Thea Hak en ik werk sinds februari 2020 als casemanager dementie. Ik ben verpleegkundige en werk ruim 20 jaar in de gezondheidszorg. Ik heb onder andere in het ziekenhuis gewerkt, in een huisartsenpraktijk en in het verpleeghuis. Ik kwam erachter dat mijn hart ligt bij de zorg voor ouderen. Dat komt omdat ik het altijd boeiend vindt om te horen wat hun levensverhaal is. En vanuit dat levensverhaal wil ik graag mensen begeleiden en ondersteunen in het vaak moeilijke en intensieve proces van dementie in de thuissituatie. Mijn doel is: zorg bieden waar nodig en op de achtergrond blijven waar kan in samenwerking met de cliënt en mantelzorger(s).

Greetje Floris
Greetje Floris

Als casemanager dementie heb ik al meer dan 13 jaar ervaring opgedaan bij Buurtzorg, Icare en nu Noorderboog. Mijn interesse voor dementie is er altijd al geweest. Het is heel bevredigend als je gewoon iets voor een cliënt kunt betekenen. Van dichtbij heb ik dementie meegemaakt toen mjin schoonmoeder de diagnose kreeg. Dat ik mijn kennis en ervaring nu ook mag inzetten voor het Netwerk Dementie Steenwijkerland zie ik als een prachtige uitdaging. 


Nieuws & Nieuwtjes