Shape logo

Wonen met zorg

Als zelfstandig wonen niet meer gaat, kan gekeken worden naar andere mogelijkheden. Er is heel veel mogelijk in de thuissituatie om een verhuizing naar een woonzorgcentrum of verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen.

Als dit toch aan de orde is, zal het veelal een woonvoorziening zijn met verpleeghuiszorg. Bijvoorbeeld in een regulier verpleeghuis, maar ook zijn er meer en meer kleinschalige wooninitiatieven. Dit zijn woonvoorzieningen waar een kleine groep ouderen met dementie, die intensieve verzorging en ondersteuning nodig hebben, kunnen wonen. Naast een gemeenschappelijke huiskamer en keuken heeft iedere bewoner een eigen zit-slaapkamer.

De medewerkers ondersteunen en stimuleren de bewoners zoveel mogelijk met het volgen van het normale leefpatroon. Al deze vormen van wonen vallen onder de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor is een indicatie nodig van het CIZ. U of uw naaste betaalt voor deze zorg een inkomensafhankelijk eigen bijdrage.

 

Woonzorgcentra, verpleeghuizen en kleinschalig wonen Steenwijkerland

Woonzorgcentrum Nijenstede

(0522) 498 498

Woonzorgcentrum Woonark (locatie Zonnekamp)

(0522) 498 498

Verpleeghuis Zonnekamp

Oyershoeve 1
8331 XR Steenwijk
(0521) 53 65 36

Herbergier Steenwijkerwold

Mariënwold 20
8341 PR Steenwijkerwold
(06) 53 31 19 97

Het Voetelinkhuis

Verlaatseweg 12
8331 PC  Steenwijk
0521 – 85 71 55

Zorghuizen Noord Nederland, locatie Wolvega

CP Corrie Kooi
Wolvega
[email protected]
06 - 51 92 58 75

Nieuws & Nieuwtjes